Insane

*अभ्यासक्रम जानकारी*

अभ्यासक्रम में शक्षणिक मानसशास्त्र , पर्यावरण व मुल्यशिक्षण, भाषा अध्यन पद्धति व स्वाध्याय, चित्रकला व मिट्टी काम, कार्डबोर्ड थेअरी, कागज काम व प्राथमिक शैक्षणिक साधन निर्माती, सराव पाठ, वार्षिक पाठ, प्रत्याशिक, संगीत शिक्षण इत्यादि विषयों का समावेश है.